Algemene voorwaarden

Bij het boeken van een opdracht gaat u akkoord met  de volgende algemene voorwaarden:

Fotograaf With Love Fotografie, Suzanne Carati – Moussa; hierna vermeld als Fotograaf.

Aansprakelijkheid
With Love Fotografie is niet aansprakelijk voor schade/verlies welke ontstaan zijn tijdens de fotoshoot (zoals kleding, accessoires). 

Ook na oplevering van de digitale bestanden, is de klant zelf verantwoordelijk voor het behoudt hiervan. With Love Fotografie bewaard de bestanden maximaal 1 jaar. Tegen een vergoeding kunnen deze opnieuw opgevraagd worden.

Voor optimale kwaliteit adviseer ik afdrukken te bestellen via de fotograaf. Wanneer extern besteld wordt, is de fotograaf niet aansprakelijk voor de kwaliteit/kleur van de foto’s.

Gebruik van de bestanden
Het auteursrecht van foto’s ligt bij de fotograaf, zo mag een derde nooit een foto publiceren zonder toestemming van de fotograaf én zonder erbij te vermelden wie de fotograaf is.

Doorsturen van foto’s aan commerciële partijen is niet toegestaan. Indien een dergelijke partij foto’s wil gebruiken dan dient vooraf contact opgenomen te worden met de fotograaf. Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt de fotograaf een vergoeding toe van tenminste driemaal de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder het recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

Sociale media!
Om de kwaliteit van de foto’s op social media te behouden, lever ik hiervoor aparte foto’s aan. Deze foto’s bevatten een klein logo en mogen alleen geplaatst worden onder vermelding van de fotograaf. De foto’s mogen NOOIT bewerkt/ bijgesneden worden. Ook niet met een (zwart/wit)filter.

Door het aanvaarden van de algemene voorwaarden geeft de klant toestemming aan de fotograaf om zijn/haar foto’s te mogen plaatsen voor zakelijk gebruik (website, social media, wedstrijden, reclame etc.), tenzij door de klant is aangegeven voor afgaande van de volledige betaling. Bij geen bezwaar, gaat de klant automatisch akkoord.

Copyright
Het is niet toegstaan foto’s of teksten van de website of social media pagina’s van With Love Fotografie – Suzanne te gebruiken zonder vermelding van de fotograaf.

Vergoeding
De door de fotograaf gehanteerde vergoeding is van toepassing tenzij anders overeengekomen. Indien aannemelijk is dat de fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding in aanmerking. In geval van overmacht of falen van techniek is de fotograaf aansprakelijk voor niet meer dan de overeengekomen vergoeding.

With Love Fotografie is gevestigd in Oss. Binnen Oss zijn reiskosten inbegrepen. Hierbuiten hanteer ik reiskostenvergoeding van €0,40 per kilometer retour. Woon je op een afstand van 20km. Dan betaal je €0,40 x 40km (20km heen en 20km terug).

Betaling en reservering
Volledige betaling dient minimaal 7 dagen voor aanvang van de fotoshoot voldaan te zijn. Na volledig voldaan van de vergoeding, is de reservering definitief. Indien betaling niet minimaal 7 dagen voorafgaande aan de fotoshoot is voldaan, heeft de fotograaf het recht de fotoshoot zonder opgaaf van reden te annuleren of verplaatsen.

Annulering en verplaatsing
Bij annulering van een opdracht binnen 48 uur voor de gereserveerde datum/tijd, worden 25% van de kosten in rekening gebracht. Bij verplaatsing door de opdrachtgever binnen 48 uur voor aanvang van de fotoshoot, heeft de fotograaf het recht wijzigingskosten in rekening te brengen van maximaal 25% van de kosten.

With Love Fotografie fotografeert alleen op lokatie. Hierdoor kan het voorkomen bij slecht weet de lokatie wordt aangepast. Alleen de fotograaf behoudt het recht de fotoshoot te annuleren bij slecht weer.

Levering
De digitale galerij met de fotobestanden wordt door de fotograaf binnen 2 maanden na de fotoshoot beschikbaar gesteld. Foto’s uit deze galerij mogen niet gekopieerd of gebruikt worden zonder toestemming van de fotograaf.

Foto’s uit deze galerij worden digitaal in afgesproken resolutie toegestuurd. In geval van bij bestelling, wordt het volledige extra bedrag voldaan, alvorens de bestanden ontvangen worden. Alle bestanden worden in 1 keer verzonden.

Digitale bestanden worden alleen in jpeg geleverd, overeenkomstig de opdracht in lage en/of hoge resolutie. Het is niet toegestaan om digitale beelden anders dan is aangeleverd online te plaatsen of af te laten drukken, bijvoorbeeld bewerkt met filter (sepia, of zwartwit) en/of bijgesneden.Voor levering van fysieke producten zoals een fotoalbum is de fotograaf afhankelijk van derden, de termijn hiervoor wordt in redelijkheid door de fotograaf vastgesteld. De verzendkosten van fotoproducten zijn voor rekening van de klant.